Zo kwam de "Mient Raap" tribune tot stand

Zonder sponsoren geen voetbalvereniging HJSC. In deze nieuwe serie verhalen belichten we elke keer een andere sponsor of project dat betrekking heeft op onze vereniging.  

Het eerste verhaal beginnen we met de gloednieuwe staantribune, of eigenlijk de overkapping hier van. Dankzij een aantal sponsoren en een hoop vrijwillige uurtjes heeft onze club dit kunnen realiseren, en daar zijn wij ontzettend trots op.

Het idee ontstond in coronatijd, vertelt Thomas Graven van de sponsorcommissie. “Iedereen had contributie betaald, maar de club had weinig kosten gemaakt. Toen is er aan de leden voorgelegd of de contributie moest worden terugbetaald of dat er iets anders met het geld moest worden gedaan.”

Een van de mogelijkheden was om de staantribune te overdekken en daar koos de meerderheid van de HJSC-leden voor. Zo gezegd, zo gedaan, zou je denken, maar dat bleek niet het geval. De prijzen voor bouwmaterialen schoten opeens de lucht in. Gelukkig beschikt HJSC over een grote groep trouwe sponsoren en vrijwilligers.

“Mede door de hulp van dorpscoördinator Jan Witteveen hebben we subsidie aangevraagd en gekregen uit het dorpen- en kernenfonds van de gemeente. Toen konden we aan de slag”, zegt Graven. “Hilbrand Tigchelaar heeft de vergunningsaanvraag geregeld. Kingma heeft het tekenwerk gedaan en constructeur Linek uit IJlst heeft de constructieberekening uitgevoerd, want je zit met de wind die eronder komt. Dat heeft hij ook voor de helft gesponsord.”

Vervolgens kon er gebouwd worden. Wander van der Pol en Janco de Jong verzorgden de fundering met stalen buispalen. “Daarna hebben Mark Tesselaar en Johan de Boer heel veel gedaan”, vertelt Graven. “Zij hebben in één dag de palen overeind gezet en de eerste balken geplaatst.”

Met het plaatsen van de dakplaten en het ophangen van de Wall of Fame werd de rest van de klus daarna in één dag geklaard. “Dat hebben we met een hele ploeg gedaan. Rohald Boonstra, Mario Nieuwenhuis, Sjoerd Tigchelaar, Ronald en Luc Huitema, Mark Tesselaar, Johan de Boer Sikke Hoekstra en Jelte Raap hebben daaraan meegeholpen. Sjoerd Tigchelaar SR en Rinze Dijkstra hebben de sponsorborden geplaatst.”

Het resultaat mag er zijn. De trouwe HJSC-fanschare kan de wedstrijden voortaan droog en beschut gadeslaan vanaf de Mient Raaptribune. Hierbij is de rijke HJSC-historie niet vergeten, getuige de prachtige verhalen op de Wall of Fame. Kortom, een plek waar iedereen met een groen-wit hart trots op kan zijn.