Vriendenclub v.v.H.J.S.C.

In september 2018 is het achttiende seizoen van de ‘Vriendenclub v.v. H.J.S.C’ van start gegaan. Ben je nog geen lid en wil je er ook graag bij horen? Dat kan door je aan te melden bij een van de bestuursleden van de ‘Vriendenclub v.v. H.J.S.C.’ De kosten hiervan bedragen € 45,-

Bankrekening NL36RABO 0305 0188 17 t.n.v. ‘Vriendenclub v.v. H.J.S.C.’

Met vriendelijke groet,

Het bestuur: Hein Kemme, Simone Koopmans, Grietje van der Zee, Feite Cnossen en  Arnold Hoekstra

*HEIN KEMME
*WIEBE EN SYTSKE
*KOOP KOOPMANS
*AUKE PIET(HOEKMEISTER)
*FAM. WEMPE
*WILLEM EN THEA
*TREES EN GERRIT
*TAMME EN ROELIE
*BAUKE GIETEMA
*JAN B. EN HILTSJE B
*TEAKE EN JOKE.
*DE NAUTA’S
*GEORGE THIJS EN KIDS
*JURJEN✞ EN PAULA
*GEBR. WIND
*HERRE EN EPPIE
*HERAS
*LEON ALTENA
*TROEFMARKT VAN NETTEN
*B EN B VAN KALSBEEK
*ATOUBA
*NUMMER 3

*DURK VAN DER GAAST
*ARNOLD HOEKSTRA
*COOS VELTMAN
*T. BOONSTRA
*ANEPIET EN INEKE
*DE de BOERTJES
*PETER DUBOVSKY
*JOHAN CNOSSEN
*J. RAPOVIC
*PENDULE EN SLINGER
*IRIS, LARS EN SIL
*JAN HAAGSMA
*SJOERD EN GRIETJE
*KLAAS HOFMAN
*KLAAS & SIMONE
*SANDER EN ILSA
*FEITE CNOSSEN
*NIEK BOSMA
*NUMMER 14
*PIETER WIERSMA
*TOUSSAINT