Vriendenclub v.v.H.J.S.C.

In september 2019 is het negentiende seizoen van de ‘Vriendenclub v.v. H.J.S.C’ van start gegaan. Ben je nog geen lid en wil je er ook graag bij horen? Dat kan door je aan te melden bij een van de bestuursleden van de ‘Vriendenclub v.v. H.J.S.C.’ De kosten hiervan bedragen € 45,-

Bankrekening NL36RABO 0305 0188 17 t.n.v. ‘Vriendenclub v.v. H.J.S.C.’

Met vriendelijke groet,

Het bestuur: Hein Kemme, Simone Koopmans, Grietje van der Zee, Feite Cnossen en  Arnold Hoekstra

*KEMME
*WIEBE EN SYTSKE
*KOOP KOOPMANS
*HOEKMEISTER
*FAM. WEMPE
*WILLEM EN THEA
*TREES EN GERRIT
*TAMME EN ROELIE
*BAUKE GIETEMA
*JAN B. EN HILTSJE B
*TEAKE EN JOKE.
*DE NAUTA’S
*GEORGE THIJS
*JURJEN✞ EN PAULA
*GEBR. WIND
*HERRE EN EPPIE
*HERAS
*LEON ALTENA
*B EN B VAN KALSBEEK
*ATOUBA
*NUMMER 3
*GRIFHORST
*STOUTHART
*DAVY, IVAN EN ELVIRA
*HOTZE BERGSMA
*DAVID VIERSEN
*DENNIS EN NYNKE
*HENDRIK
*CROUCH
*TRISTAN EN AGNES

*DURK VAN DER GAAST
*LOPPIE
*COOS VELTMAN
*T. BOONSTRA
*ANEPIET
*TSJEENZ HYPNOTHERAPIE
*DE de BOERTJES
*PETER DUBOVSKY
*JOHAN CNOSSEN
*J. RAPOVIC
*PENDULE EN SLINGER
*IRIS, LARS EN SIL
*JAN HAAGSMA
*SJOERD EN GRIETJE
*KLAAS HOFMAN
*KLAAS & SIMONE
*SANDER EN ILSA
*FEITE CNOSSEN
*NIEK BOSMA
*NUMMER 14
*PIETER WIERSMA
*TOUSSAINT
*ABMA
*JUSTIN
*KOR D
*F. GIETEMA
*WILLEM FOEKEMA
*THALYTA, THYRZA, JAYLINN
*HARM CNOSSEN
*STEPHAN WOUTERS
*COPY TO PRINT