Gedragsregels

Sporten doe je voor je plezier. De sportverenigingen in Hommerts-Jutrijp (of iedere sportvereniging afzonderlijk) willen ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten. Een vereniging waar iedereen zich thuis en veilig kan voelen, ongeacht zijn of haar sportieve capaciteiten. Een veilig sportklimaat begint met een sportieve en respectvolle omgang met elkaar. Hiervoor hebben we een aantal afspraken op papier gezet, ervan uitgaande dat iedere betrokkene zich daar aan wil verbinden.

 1. ik heb respect voor en luister naar trainers en vrijwilligers
 2. ik heb respect voor de tegenstander en voor elkaar
 3. ik accepteer de beslissingen van trainers, scheidsrechters en keurmeesters
 4. ik beledig en pest niemand
 5. ik verneder niemand in woord, gebaar of op social media
 6. ik vloek en scheld niet
 7. ik ben eerlijk
 8. ik ben zuinig op de spullen van de vereniging
 9. ik kom niet aan andermans spullen
 10. ik ruim na de training/wedstrijd de materialen mee op
 11. ik praat mét de ander(en) en niet over een ander
 12. ik gebruik geen alcohol of andere verboden middelen tijdens het sporten.