VIB (Vijfenvijftig plus in beweging)

Welkom bij 55+ In Beweging. De contributie bedraagt € 5.- per geplande les. De lessen zijn wekelijks, ook in vakanties. Er wordt geïncasseerd per trimester.

Aanmelden: VIB 23-24