Contact

Adresgegevens

Accommodatie:
Sportpark Oan it Far
Jeltewei 96
8622 XV Hommerts
0515–442532

Correspondentie:
Jeltewei 61
8622 DE Hommerts
Tel. 0515–442954
Mobiel: 06 – 38900237
E-mail: Info@HJSC.nl

Contactformulier

Hoofd en jeugdbestuur

Voorzitter
Jenne IJbema (info@HJSC.nl)
Wedstrijdsecretaris HJSC
Durk van der Gaast: 06-38900237
Wedstrijdsecretaris OHH
Rohald Boonstra: 06-20146394
Penningmeester
Tristan Kouwenhoven: 06-40264432
Nils de Lange: 06-42766147
Algemeen bestuurslid (sponsoring)
Timo Wittermans: 06-48927520
Accomodatie/materialen
Johan de Boer: 06-15376808
Algemeen bestuurslid (jeugdzaken)
Hans van der Hoek: 06-36590902
Vertrouwenspersonen
Janet Gietema: 0515-443212
Coos Veltman: 06-46924352

Terrein & overige

Consul v.v. H.J.S.C.
Sjoerd Tigchelaar sr. 06-19216769
Terreinmeester
Rinze Dijkstra: 0515-44 35 21
Assistent
Sjoerd Boonstra: 06-16374497
Coördinator senioren
Durk van der Gaast: 06-38900237
Coördinator jeugd
Rohald Boonstra: 06-20146394
Coördinatoren oud papier
Johan de Boer/Klaas Koopmans
Contactpersoon Vriendenclub
Hein Kemme: 06-47872856
Webmaster
Erro Hofstra: info@HJSC.nl
Beheer Dorpshuis (kantine)
Marko en Albertina (06-51655339)