Contact

Contactformulier

Hoofd en jeugdbestuur

Voorzitter
Jenne IJbema (voorzitter@HJSC.nl)
Secretaris HJSC
Marijke Taekema (secretaris@HJSC.nl)
Wedstrijdsecretaris HJSC en OHH
Rohald Boonstra: 06-20146394
Penningmeester
Tristan Kouwenhoven: 06-40264432
Nils de Lange: 06-42766147
Penningmeester@HJSC.nl
Accommodatie/materialen
Johan de Boer: 06-15376808
Website en media
Erro Hofstra (info@HJSC.nl)
Jeugdzaken
Timo Wittermans: 06-48927520
Vertrouwenspersoon
Janet Gietema: 0515-443212

Terrein & overige

Consul v.v. H.J.S.C.
Sjoerd Tigchelaar sr. 06-19216769
Terreinmeester
Rinze Dijkstra
Onderhoudsteam
Sjoerd Boonstra
Tjitze Boonstra
Teake Dijkstra
Herre Hoornveld
Sponsorcommissie
Timo Wittermans: 06-48927520
Thomas Graven
Lammert Wiersma
Sander Sijbranda
Hein kemme
Auke Piet van der Hoek
Coördinatoren oud papier
Johan de Boer/Klaas Koopmans
Contactpersoon Vriendenclub
Hein Kemme: 06-47872856
Webmaster
Erro Hofstra: info@HJSC.nl
Beheer Dorpshuis (kantine)
Johan en Femke Brandsma