Vernieuwde staturen vvHJSC goedkeurt

Beste leden, ouders van jeugdleden,

Bij dezen kunnen we melden, dat maandag 26 oktober 2020 een notariële akte van de vernieuwde H.J.S.C. Statuten is opgemaakt. In de extra ALV(23 september 2020) was er unaniem een goedkeuring van de aanwezige leden.

De gewijzigde H.J.S.C. Statuten zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel opgenomen. Een afschrift van de akte staat op onze website (Algemeen, clubinfo.). Tevens is het aangepaste Huishoudelijk Reglement hier opgenomen. We hopen, dat we ieder voldoende geïnformeerd hebben.

Het bestuur.