Teamindeling OHH seizoen 2019-2020

Het bestuur van OHH heeft inmiddels de teamindeling voor het nieuwe seizoen bekend gemaakt. Ook is duidelijk geworden waar de teams trainen en hun thuiswedstrijden afwerken. Zie het lijstje hieronder voor het overzicht.

OHH JO9-2 (Oudega/HJSC)
Wâte Posthuma
Hilbrand Wijnja
Devan de Jong
Steven Boschma
Jurjen vd Bij
Anna Kamstra
Sjirk Cnossen
Thomas Veenstra

Leiders: Age Cnossen
Trainers: Maarten Scholten + hulptrainers
Training: Donderdag 17.00-18.00 in Oudega
Thuiswedstrijden in Hommerts

OHH JO10-1
Jurre de Jong
Floorke de Boer
Rink de Haas
Romke Hoekstra
Fenna Raap
Nathan de Boer
Sybo Woudstra
Luca Kaspers
Tycho van Pelt

Leiders: Homme Woudstra en Sietze de Jong
Trainers: Arjen Hoekstra en Jelte Raap
Training 1: Maandag 17.00-18.00 in Hommerts door Jelte
Training 2: Woensdag 15.00-16.00 in Oudega door Arjen
Thuiswedstrijden in Hommerts

OHH JO10-2
Rinze Zwaga
Jelmer Grondsma
Edwin Cnossen
Lars Bijlsma
Eric Salverda
Lenna Koopmans
Sybren Koopmans
Levi Kersten
Frank de Jong

Leiders: Sybren Salverda en Remco Kersten
Trainers: Arjen Hoekstra en Klaas Koopmans
Training 1: Maandag 17.00-18.00 in Hommerts door Klaas
Training 2: Woensdag 15.00-16.00 in Oudega door Arjen
Thuiswedstrijden in Heeg

OHH JO11-1
Johan Douma
Sil Zeilstra
Rick Altenburg
Jelle Douwe Stegenga
Klaas Jimte Regeling
Ruben Veenstra
Harmen Hoekstra
Jelte Zeilstra
Abdelghani Kabahji
Hidde de Haas
Hylke de Jong

Leiders: Rinze Veenstra en Patrick Hiemstra
Trainers: Arjen Hoekstra en Keimpe Brander
Training 1: Woensdag 16.00-17.00 in Oudega door Arjen
Training 2: Donderdag 18.00-19.00 in Heeg door Keimpe
Thuiswedstrijden in Oudega

OHH JO11-2
Sven van Weert
Sander Adema
Jelte Wiersma
Pieter v/d Bij
Huub Draaisma
Dominic Bekema
Ulbe Zwaga
Bram Roukema
Seppe van Solkema
Demyan Duizendkunst
Oane Pieter Osinga
Melle Ketelaar
Balázs Orsós

Leiders: Klaas Bekema
Trainers: Johan de Boer en Jacob Wiebenga
Training 1: Dinsdag 18.30-19.30 in Hommerts door Johan
Training 2: Donderdag 17.15-18.15 in Heeg door Jacob
Thuiswedstrijden in Hommerts

OHH JO13-1
Naomi de Boer
Johannes de Boer
Rutmer Talstra
Jacob v/d Heide
Rinck Koopmans
Hendrik Altenburg
Riemer Raap
Bas Huitema
Jente Houkema
Niels Griffioen
Daan Hoekstra
Jinte Eiling
Eise Speerstra
Johan Bijlsma

Leiders: Arjen Hoekstra (coach)
Trainers: Keimpe Brander en Arjen Hoekstra
Training 1: Dinsdag 18.15-19.15 in Heeg door Keimpe
Training 2: Donderdag 18.30-19.30 in Heeg door Arjen
Thuiswedstrijden in Heeg

OHH JO13-2
Cas de Snoo
Sil Dijkstra
Thom v/d Veen
Freerk Langeland
Arnoud Sijperda
Tomas Hooftman
Jannemarije Roukema
Anco Koopmans
Mirthe van Pelt
Brecht Jaasma
Mathijs Cnossen
Kyan Bijlsma
Ricsi Orsós

Leiders: Willem Dijkstra en Klaas Koopmans
Trainers: Frank Hoekstra en Rohald Boonstra
Training 1: Maandag in Oudega van 18.00-19.00 door Frank
Training 2: Woensdag in Hommerts van 18.30-19.30 door Rohald
Thuiswedstrijden in Heeg

OHH JO15-1
Luc Huitema
Jildert van Netten
Stefan Hoekstra
Steven Bosma
Jorrit Pieter Renema
Rients Wijnja
Matthys Renema
Bauke Verbeek
Joran Nieuwenhuis
Jeroen Haanstra
Siebolt Hofman
Jorrit Bergstra
Tijs de Vries
Joost Draaisma

Leiders: Marten Wijnja (coach) en Sietze Verbeek
Trainers: Marten Wijnja en Arjen Hoekstra
Training 1: Maandag in Heeg 19.00-20.00 door Marten
Training 2: Woensdag in Heeg 18.00-19.00 door Arjen
Thuiswedstrijden in Oudega

OHH JO15-2
Hendrik Jacob Krol
Douwe Abma
Yesper de Vries
Hidde Hoekstra
Reinder Grondsma
Dinand de Labije
Rutger Punter
Bram v/d Veen
Jesse Cnossen
Bjerno Huigen
Jessie Hoekstra
Douwe Buwalda
Niek de Jager
Detmer Visserman
Menno Jongstra

Leiders: Petra Grondsma
Trainers: Marten Wijnja, Erro Hofstra
Training 1: Maandag in Heeg van 18.00-19.00 door Marten
Training 2: Donderdag in Hommerts van 18.30-19.30 door Erro
Thuiswedstrijden in Heeg

OHH JO17-1
Geert Wiebenga
Cor Visser
Jetze Wijnja
Redmer van Netten
Pieter Vlagsma
Henk Hoekstra
Mark Jaarsma
Ramon Raap
Ygram Hylkema
Menno Koudenburg
Jorrit de Jong
Julius Visser
Thijs v/d Horst

Leiders: Frank Hoekstra (coach)
Trainers: Frank Hoekstra
Training 1: Maandag in Oudega door Frank van 19.00-20.15
Training 2: Donderdag in Oudega door Frank van 18.15-19.30
Thuiswedstrijden in Hommerts

OHH JO17-2
Mark v/d Veer
Ruben Schakel
Daniël Haanstra
Armando Bergsma
Ties Siemen Osinga
Rick de Vries
Folkert Wesselius
Franke de Jong
Rinze Jelle Iedema
Lars v/d Veer
Douwe v/d Heide
Alex Wolnik
Reinier Jaasma
René Ferbeek

Leiders: Edgar Bergsma
Trainers: Thomas Graven en Arjen Hoekstra
Training 1: Maandag in Heeg van 19.00-20.00 door Thomas
Training 2: Woensdag in Heeg van 19.00-20.00 door Arjen
Thuiswedstrijden in Oudega

OHH MO19 1
Sietske Iedema
Marielle Hofstra
Ilona v/d Horst
Irma Jaarsma
Hannah de Jager
Berit Nijboer
Michelle Hoekstra
Jeanet de Vries
Chantal v/d Horst
Ilse Wiersma
Baukje Wijnja
Martynke Bergstra
Ymkje Altenburg
Kirsten v/d Bos
Marijke Nauta
Iris Dijkstra
Rian Krikke

Leiders: Toussaint Boonstra en Nynke Tamminga
Trainers: Toussaint Boonstra en Sietze Broersma
Training 1: Maandag in Hommerts van 18.00-19.00 door Toussaint
Training 2: Donderdag in Oudega van 18.30-20.00 uur door Sietze
Thuiswedstrijden in Hommerts

OHH JO19 -1
Mats Galema
Jelger de Boer
Lammert Wiersma
Sjoerd Wiebenga
Gosse vd Heide
Berend Ype Krol
Egbert Bethlehem
Friso Jukema
Jesse Feenstra
Herre Bosma
Lars Hoekstra
Aizo Veltman
Bert Veltman
Tijs Stremler

Leiders: Thomas Graven (coach) en Jacob Wiebenga
Trainers: Thomas Graven en Maarten Scholten
Training 1: Maandag 20.00-21.30 in Heeg door Thomas
Training 2: Woensdag 20.00-21.30 in Oudega door Maarten
Thuiswedstrijden in Heeg

OHH JO19 -2
Sven Nijboer
Urt Kamkien
Hertzen Harmen de Jong
Menno Hylkema
Andries Visser
Jikke Ackerman
Douwe Schrale
Marten Stegenga
Reinold Wassenaar
Thijs Veenstra
Menno Bosma
Jouko Meinsma
Arjen Salverda
Detmer v/d Bij
Marco Vonk
Jan Sijbranda

Leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale
Trainers: Hans van der Hoek en Maarten Scholten
Training 1:  Maandag 19.00-20.00 door Hans in Hommerts
Training 2: Woensdag 19.00-20.00 door Maarten in Oudega
Thuiswedstrijden in Heeg