Nieuwe algemene ledenvergadering HJSC

UITNODIGING VOOR DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Woensdag 23 september 2020
20:00 uur, dorpshuis “Oan it Far” Hommerts(Bovenzaal).

AGENDA:

  1. Opening.
  2. Voorstel wijziging H.J.S.C. statuten en huishoudelijk reglement.
  3. Stemmen voorstel.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting

Namens het bestuur van v.v. H.J.S.C.,
Durk van der Gaast (Secretaris).

Actuele informatie:

Op vrijdag 11 september 2020 stonden de wijziging van de H.J.S.C. statuten en huishoudelijk reglement op de agenda. Ondanks de goedbezochte algemene ledenvergadering, waren er geen 2/3 van onze leden(en ouders van jeugdleden) aanwezig. Wij nodigen u/ jullie uit de nieuwe vergadering bij te wonen. Hier kan nu een definitief besluit over de eerder genoemde wijziging worden genomen.

Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement