Nieuwe algemene ledenvergadering HJSC

UITNODIGING VOOR DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Woensdag 23 september 2020
20:00 uur, dorpshuis “Oan it Far” Hommerts(Bovenzaal).

AGENDA:

  1. Opening.
  2. Voorstel wijziging H.J.S.C. statuten en huishoudelijk reglement.
  3. Stemmen voorstel.
  4. Rondvraag.
  5. Sluiting

Namens het bestuur van v.v. H.J.S.C.,
Durk van der Gaast (Secretaris).

Actuele informatie:

Op vrijdag 11 september 2020 stonden de wijziging van de H.J.S.C. statuten en huishoudelijk reglement op de agenda. Ondanks de goedbezochte algemene ledenvergadering, waren er geen 2/3 van onze leden(en ouders van jeugdleden) aanwezig. Wij nodigen u/ jullie uit de nieuwe vergadering bij te wonen. Hier kan nu een definitief besluit over de eerder genoemde wijziging worden genomen.

Klik hier voor de statuten en het huishoudelijk reglement 

Plaats een reactie