Model vernieuwde statuten VV HJSC

Bij dezen presenteren wij jullie het model van onze vernieuwde H.J.S.C. Statuten en Huishoudelijk Reglement. Het H.J.S.C. bestuur heeft deze documenten met medewerking van K.N.V.B. medewerkers opgesteld.
Op onze ALV(11 september 2020) staat een bespreking van beide documenten op de agenda vermeld. Wie na het lezen een wijziging of aanvulling wil inbrengen, wordt verzocht dit vóór 11 september 2020  schriftelijk(info@hjsc.nl) te doen.

In onze “Opkeamer” is ook mogelijkheid de vernieuwde H.J.S.C. statuten en huishoudelijk reglement te lezen. Hopelijk is ieder voldoende ingelicht.

Vriendelijke groet,
Namens H.J.S.C. bestuur,
Durk van der Gaast
(Secretaris).

Model HJSC Statuten
Model HJSC Huishoudelijk Reglement