Korte samenvatting ledenvergadering 2018

*Voorzitter Piet Jan Nauta kan deze avond 43 personen welkom heten.

*Een korte terugblik op het seizoen 2017-2018. Een tussenjaar eindigt bijna in promotie voor H.J.S.C. 1. Dit nieuwe seizoen niet achterover leunen, maar met z’n allen ervoor gaan.

*Onze gemeente zal werk maken van het verwijderen van de steeds verder oprukkende weegbree op de velden.

*Onze penningmeester kan een klein voordelig saldo((€ 75.,30 juni 2018) melden.  Royale bijdragen “Vriendenclub v.v. H.J.S.C.” en S.C. Heerenveen supporters. Vrijwilligers die in het dorpshuis klussen hebben gedaan, worden apart genoemd.Bij monde van Henk de Boer (kascommissie) wordt décharge verleend.

*De nieuwe privacy wetgeving(AVG, 25 mei 2018) wordt kort gememoreerd.

*Het H.J.S.C. jaarverslag seizoen 2017-2018 wordt door middel van 25 foto’s gepresenteerd. Marko Hoekstra geeft het goede antwoord(Niek Bosma) op de quizvraag van de secretaris en ontvangt de laatste mini-kit.

*Het financieel jaarverslag van de OHH jeugd(Willem Dijkstra) laat zien dat er veel in jeugdtrainers en materiaal wordt geïnvesteerd.

*Karin Sijbranda leest het OHH jaarverslag voor. Op de 3 sportcomplexen wappert zaterdags nu de nieuwe OHH vlag. 85 mensen waren afgelopen seizoen actief!

*De sponsorcommissie kan bij monde van Timo Wittermans een aantal nieuwe reclameborden melden. De commissie is nu met nieuw elan goed bezig.

*”Vriendenclub v.v. H.J.S.C.” heeft een nieuw bestuur. De avond met gastspreker Riemer van der Velde(12 april 2018) is goed ontvangen. De kascommissie(Durk en Toussaint) is bij de penningmeester(Hein Kemme) langs geweest. Prima op orde.

*Onze mooie accommodatie krijgt alle lof. De inzet van de “fjildmannen” is geweldig. Er is de afgelopen maanden vaker beregend. Het flink tegelpad is opgehoogd.

*Penningmeester David Viersen is vanaf 2010 actief voor v.v. H.J.S.C. Hij meldt het met veel plezier te hebben gedaan en zal betrokken bij de club blijven. Als waardering ontvangt David een weerstation met inscriptie, een fles berenburg en een mand bolchrysanten voor de vrouw.

*De 3e ronde van de verloting zorgt ervoor dat een “Tsjoch” pakket ook naar Sneek gaat. De H.J.S.C. paraplu is voor Leon en Justin wint de “borrelhap”

*Henk de Boer vraagt aan het H.J.S.C. bestuur de aanleg van een kunstgrasveld samen met de v.v. Heeg en v.v. Oudega onder de loupe te nemen.

*We horen dat 5 vrijgezelle spelers/ leiders binnenkort 1 week naar Curaçao gaan!!

De voorzitter sluit om 22.45 uur met een forse hamerslag de positieve H.J.S.C. jaarvergadering.

Durk van der Gaast,
Secretaris v.v. H.J.S.C.

JAARVERSLAG JEUGD VV OUDEGA/HJSC/HEEG SEIZOEN 2017-2018

Na een onrustige zomer konden we gelukkig toch op 1 september een nieuw OHH seizoen inluiden tijdens de startdag in Oudega. De activiteitencommissie had voor de OHH JO8 t/m JO15 weer een mixtoernooi georganiseerd. De jongste voetballertjes stonden nog wat onwennig op het veld, maar al voetballend werd het ijs snel gebroken. Een goed begin van het seizoen en een mooie mix van alle spelers.

We startten dit jaar met 221 leden: 44 bij vv Oudega, 64 bij vv HJSC en 113 bij vv Heeg. Al deze leden werden verdeeld over 19 teams. Nieuw dit jaar waren de JO8 teams. Wij startten dit seizoen met 2 JO8 teams, 4 JO9 teams, 3 JO11 teams, 3 JO13 teams, 3 JO15 teams, 2 JO17 teams, 1 MO17 team en 1 JO19 team. Het opgegeven JO10 team moest helaas teruggetrokken worden uit de competitie doordat er op het laatste moment een paar spelers afgemeld werden.

De JO8 en JO9 gingen aan de slag met de nieuwe spelvorm. Een aangepast veld, aangepaste spelregels en geen officiële winnaars. Dat laatste was erg jammer voor onze JO9-1 die ongeslagen de winterstop in ging. Ondanks de nieuwe regels van de KNVB hebben zij toch wel een kampioensfeestje gevierd!

Aan het begin van de zomer was het nog niet gelukt om voor alle teams leiders en trainers te vinden, maar uiteindelijk werden toch alle plekjes gevuld en had ieder team 1 of 2 leiders en kon er vanaf de JO11 2x per week getraind worden. De JO9 traint 1x per week in eigen dorp.

In totaal ruim 60 vrijwilligers hebben zich ingezet voor de jeugd als leider en/of trainer. Zij stonden iedere week weer klaar voor onze jeugd om ze de fijne kneepjes van het voetbalspel bij te brengen, om ze te coachen, moed in te spreken, met ze te lachen en soms met ze te huilen.

Daarnaast zijn nog vele vrijwilligers actief in de diverse commissies:

De activiteitencommissie, die o.a. de startdag, de Poiesz actie en de slotdag organiseerde;

De redactiecommissie, die het blad Op ‘e Stip uitgaf;

De toernooicommissie, die alle zaken rondom het onderlinge toernooi regelde; De financiële commissie, die lette op alle inkomsten en uitgaven;

De materialen commissie, die dankzij onze sponsoren alle teams kon voorzien van het OHH tenue; Het wedstrijdsecretariaat, dat ervoor zorgde dat de planning rondom de wedstrijden in alle dorpen goed geregeld werd en tenslotte de websitebeheerder, die de OHH website goed up to date hield.

Hoewel we ook bij OHH merken dat het steeds lastiger wordt om vrijwilligers te vinden, zijn er toch zo’n 85 mensen actief voor de jeugd. Wat zijn we blij met al deze vrijwilligers want wat hebben we ze hard nodig!

Het jeugdbestuur heeft een paar veranderingen ondergaan. Haiko Feenstra is afgetreden als bestuurslid en Aede Piet Hoekstra is het bestuur komen versterken.

Halverwege dit seizoen kwamen er prachtige OHH vlaggen te hangen bij alle drie de sportparken. Zo zijn we ook voor de bezoekende club zichtbaar.

Nu in vogelvlucht terug naar afgelopen seizoen.

Op 2 september startten de eerste bekerwedstrijden en op 23 september ging de reguliere competitie van start. De JO13-1 was opnieuw een sterk team. Zij kwamen tot in de kwartfinale van de bekercompetitie. De JO9-1 kwam zelfs tot de halve finale. Kenmerkend is dat veel leiders erg te spreken waren over de sfeer in hun team. Veel teams presteerden goed. De JO15-1 en JOI5-2 werden kampioen. In een paar teams ging het wat moeizamer. Soms was er te weinig weerstand en werd er daardoor iets minder geleerd, soms was het niveauverschil binnen het team toch nog groot en bij de jongste jeugd was het soms lastig om iedereen bij de les te houden. Toch bleef de stemming veelal positief.

In de winter waren de diverse toernooien: het onderlinge toernooi voor de JO8 t/m JO13 pupillen en het Wymbritstoernooi voor alle teams.

Er waren dit jaar maar liefst 28 spelers die hun spelregelbewijs moesten halen. Met behulp van o.a. Sander van Vugt, die weer een avond uitleg heeft gegeven, heeft het merendeel het bewijs inmiddels binnen gesleept. De laatsten zijn nog hard op weg. Zonder spelregelbewijs mag er immers niet gespeeld worden!

Op zaterdag 25 november was er het kaderuitje. In de garage van Hoogterp in Gaastmeer stond een bbq klaar voor alle vrijwilligers. Rond de kerstdagen ontvingen alle vrijwilligers nog een kleine attentie als dank voor hun inzet.

Op woensdag 6 juni was de strijd om de Durk de Jong penalty bokaal in Heeg. Een paar dagen later, op zaterdag 9 juni, was de slotdag in Hommerts. Ieder team speelde 2 wedstrijdjes tegen de vaders en de moeders. Daarnaast kon elk team zich uitleven bij het levend tafelvoetbalspel. Het programma werd iets ingekort i.v.m. de busreis naar de wedstrijd van HJSC. Zo kon iedereen aan het programma meedoen en wie wilde kon op tijd de bus in. Het was een mooie afsluiting van het voetbalseizoen.

Namens het jeugdbestuur wil ik iedereen die zich afgelopen seizoen heeft ingezet voor de jeugd, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedanken. Jullie bijdrage is onmisbaar. Samen met elkaar hopen we er ook komend seizoen weer een prachtig voetbalseizoen van te maken!

Tot zover het jaarverslag 2017-2018.
Namens het Jeugdbestuur, Karin Sijbranda