Jaarverslag vv HJSC, seizoen 2019-2020

JAARVERSLAG V.V. H.J.S.C., seizoen 2019 – 2020.

Na enkele droge perioden in juli, valt er in augustus genoeg hemelwater, zodat onze velden een mooi groene aanblik geven.

Hoofdtrainer Broer Wiebe de Ringh start op maandag 12 augustus 2019 de trainingen voor een spannend seizoen na de promotie naar de 4e klas. Timo Wittermans(Teammanager), Astrid Breed(Verzorger) en Anepiet Hoekstra(Assistent scheidsrechter) zijn weer bereid dit seizoen te assisteren.

Voor de start van de bekerpoule worden 3 oefenwedstrijden(Mulier 1, Bergen NH 1 en Heeg 1) gespeeld en verloren. In de laatste wedstrijd loopt Bart van Kalsbeek helaas een vervelende knieblessure op.

Begin september worden er een teamfoto(Hoofdsponsor Wiersma Tandheelkunde uit Heeg) en individuele spelersfoto’s voor onze website gemaakt. Bij de thuiswedstrijden van H.J.S.C. 1 wordt een kleurige A3 affiche met wisselende balsponsor samengesteld. Grietje van der Zee zal het programmaboekje weer verkopen. Bij de ingang heeft het ROOKVRIJ bordje bij jeugdwedstrijden een plaats gekregen.

De oudste jeugd- en senioren keepers worden op dinsdagavond weer door Hendrik Feenstra getraind. Op 14 december wordt door het bestuur(Durk) en beide senioren keepers(Lars en Johan) een rijkgevulde mand ter gelegenheid van zijn 80-ste verjaardag aangeboden. Bijna 30 jaar is hij actief als keepertrainer bij v.v. H.J.S.C.

Op 9 september wordt een 2e opslagcontainer naast de bestaande container geplaatst. Pieter van der Horst en Sjoerd Boonstra zorgen voor het verfwerk in de groene kleuren.

Op de algemene ledenvergadering(13-9 2019) meldt voorzitter Piet Jan Nauta, dat hij stopt. Naar een opvolger wordt gezocht. Durk van der Gaast stelt zich nog 1 periode beschikbaar. Het H.J.S.C. OLÉ, OLÉ clublied wordt gezongen. Penningmeesters Tristan Kouwenhoven en Nils de Lange melden een klein voordelig saldo(€ 210.) van seizoen 2018-2019.

Erro Hofstra verzorgt een heldere presentatie van onze actieve sponsorcommissie(Timo, Hein, Stephan, Thomas G. en Erro). Ruime aandacht voor de kledinglijn, welke in de HJSCSHOP is te bestellen. Doarpshûs “Oan it Far” is vanaf seizoen 2019-2020 de shirtsponsor van H.J.S.C. 2, 35+ en 45+. Rugsponsors zijn Proefkantoor “De Klerk” uit Woudsend(H.J.S.C. 2) en Poeliersbedrijf Jan Krist(35+ en 45+).

Vriendenclub H.J.S.C. meldt bij monde van Hein Kemme, dat er een flinke stijging van het aantal leden is(58). Nieuwe paarse reserveshirts zijn intussen geregeld en er kan altijd een beroep op financiële hulp worden gedaan.

Willem Dijkstra beheert al 20 jaar de financiën van het OHH jeugdbestuur. Hij kan ook een positief saldo(€ 1725.) melden. Het oud papier wordt 7x door vrijwilligers opgehaald. Het aantal kilo’s is aardig stabiel, maar de papier prijs is wel dalend. Het Draaiend Rad zorgt er voor, dat velen met een mooie prijs(en Niek Bosma met meerdere) naar huis gaan. Rondvraag is deze keer heel rustig verlopen.

Onze voorzitter sluit voor half 11 deze “noflike” vergadering.

H.J.S.C. 1 speelt bekerwedstrijden tegen S.W.Z. Sneek zm.(1-5), O.N.S. Sneek 2(5-4 verlies) en IJ.V.C. 1(1-5). Vooral dat laatste verlies tegen een fel IJ.V.C. is een tegenvaller.

H.J.S.C. 1 gaat voor handhaving in de 4e klas. Tot de winterstop wordt er 2x gewonnen(T.O.P.’63 1 en Tollebeek 1), 2x gelijk gespeeld(S.C. Franeker 1 en N.O.K. 1) en 8x verloren. Na de 2-1 thuis nederlaag tegen De Wâlde 1(30-11) besluit onze hoofdtrainer onverwacht te stoppen. Deze eigen beslissing moeten we respecteren. In de persoon van Pope Leffring uit Sneek wordt snel een interim hoofdtrainer tot einde seizoen gevonden. Mario Nieuwenhuis helpt 2 wedstrijden tot de winterstop mee als assistent. De busreis met de “Gaasterland Express”(7-12) gaat nu naar Stavoren. Helaas wordt er met 2-1 tegen Q.V.C. 1 verloren, maar het was een prachtige belevenis voor spelers en trouwe supporters. Hopelijk worden er in 2020 voldoende punten behaald om in de 4e klas te blijven(12-8, 13e plaats). Ieder heeft er nog voldoende vertrouwen in.

H.J.S.C. 2 heeft dit seizoen Hielke Visser en Rohald Boonstra als leiders. De bekerwedstrijden leveren 2 zeges op(V.V.I. 4, 5-2 en Woudsend 2, 3-1) en 1 nederlaag(C.V.V.O. 3, 8-5). De competitie speelt zich af tegen teams uit de regio, waar alleen Scharnegoutum’70 4 er boven uitsteekt. Jonge H.J.S.C. voetballers maken hun debuut en een goede plek in de middenmoot is haalbaar(8-11, 7e plaats).

H.J.S.C. 35+(Hoofdcoach Jelte Raap) speelt wederom met Bakhuizen 35+, N.O.K. 35+ en Woudsend 35+ op 4 vrijdagavonden. Onze zuiderburen winnen bijna alles, maar spelen 1x gelijk(1-1) tegen onze mannen. Tweede plaats, 12-18.

H.J.S.C. 45+(Hoofdcoach Hans van der Hoek) speelt in de najaars poule tegen F.F.S. 45+, Nieuweschoot 45+ 2 en Renado 45+. Op de laatste pouleavond weet men door 3x gelijk te spelen de 1e plaats te handhaven(12-26). Veel belangrijker dat het sportieve wedstrijden en na afloop gezellige avonden zijn geweest.

Op zaterdag 16 november 2019 hebben we een eigen doarpshûs “Oan it Far” groen shirt geruild tegen het K.N.V.B. 130 jaar unieke oranje shirt bestaande uit een samenspel van vormen en vlakverdeling. Het shirt heeft een mooie plaats in onze ”Opkeamer” gekregen.

Het aantal nieuwe reclameborden stijgt nog steeds. Aan de muur boven de staantribune zijn de borden van FAR-SIDE en later ook het prachtige H.J.S.C. 1 kampioensbord seizoen 2018-2019 met foto van juichende spelers en supporters op 11 mei 2019 geplatst. Tevens zijn er een tiental steun hekjes op de tribune geplaatst.

Onze sponsors hebben wederom een fraaie winterse kerstkaart met H.J.S.C. pen en een uitnodiging het Nieuwjaarsfeest(11-1 2020) en de TOPDAG(8-2 2020) te bezoeken.

Helaas is het niet gelukt ons H.J.S.C. clublied in de Fryske top 100 te stemmen.

Na de pakkende oproep om te solliciteren als hoofdtrainer van H.J.S.C. is Klaas Bouke Wittermans als nieuwe trainer vanaf het seizoen 2020-2021 benoemd. Een trainer die alles uit een speler, de groep en club wil halen. Welkom Klaas bij onze prachtige club.

Op 11 december is Tamme van Netten(1952-2019) overleden. We zullen de markante en trouwe H.J.S.C.(en S.C. Heerenveen) supporter) missen langs de lijn van ons voetbalveld.

De feesttent heeft voor de 2e keer met oud en nieuw langs het voetbalveld gestaan. Op de mistige oudjaarsavond was het een gezellige drukte en ook op de koele nieuwjaarsdag was de tent vanaf 16. uur open. De prachtige nieuwe bar(Ontworpen door Mark Tesselaar en Ronald Huitema) oogstte veel lof. Voor het eerst geen bierflesjes, maar tapbier.

Zaterdag 11 januari 2020 strijden 5 zaalvoetbal teams om de winst. H.J.K. Helsinki(Henk de B., Mark T., Bert V. Luc H., Thomas G. en Jetze W.) blijft ongeslagen en trotse winnaar. De Hollandse pot smaakte heerlijk. Beheerder doarpshûs “Oan it Far” Corry Jorritsma tekent het shirtcontact. Klaas B. Wittermans tekent met genoegen het nieuwe trainers contract. Wie zal het worden? Clubman Mario Nieuwenhuis wordt dik verdiend H.J.S.C.-er van het jaar 2019. Piet Jan Nauta houdt voor de laatste keer zijn nieuwjaarsspeech. Hij vertelt hoe hij in 2014 in het bestuur is gekomen. De laatste 2 jaar als voorzitter. Betrokkenheid blijft! Op zijn eigen humorvolle wijze prijst Timo Wittermans alle sporten en komende samenwerking in onze dorpen. Deze winterdei 2020 kan weer als uiterst geslaagd in de boeken.

Een week later zijn er een record van 750 bakjes lekkere snertbakjes verkocht. Halverwege januari is Jenne IJbema bereid de als voorzitter in het H.J.S.C. bestuur te komen.

H.J.S.C. 1 speelt vanaf zaterdag 25 januari 2020 3x gelijk(1-1). Na het verlies tegen Creil Bant 1 volgen 2 vrije zaterdagen. Op 7 maart 2020 was de 2-1 winst op het hoog geplaatste S.C. Franeker 1 een grote meevaller. H.J.S.C. 1 staat nu op een veilige 11e plaats(17-14). Het coronavirus zorgt op donderdag 12 maart 2020 tot uitstel t/m 31 maart en later tot 6 april 2020, dat alle wedstrijden en trainingen zijn uitgesteld. Op 31 maart 2020 besluit de K.N.V.B., dat de competitie niet wordt hervat. Er zullen geen kampioenen en degradanten zijn. H.J.S.C. 1 start dus weer in de 4e klas.

H.J.S.C. 2 heeft 3 wedstrijden gespeeld. Thuis wordt er 2x gewonnen(Workum 4, 2-0; SWZ zm. 2 5-3) en van Scharnegoutum’70 4 wordt ruim verloren(8-2). Een 6e plaats: 11-14.

H.J.S.C. 35+ is in de voorjaarspoule met Oudega, Woudsend, C.V.V.O. en Lemmer ingedeeld. Vrijdag 20 maart 2020 zouden de wedstrijden starten. H.J.S.C. 45+ heeft met Heeg, Oudega en Q.V.C. een mooie serie wedstrijden in het voorjaar. De eerste wedstrijden zouden vrijdag 3 april 2020 starten.

Zaterdag 8 februari 2020 werd tot TOPDAG gebombardeerd. Na de competitie wedstrijd is met duo Hitsingers een gezellige 3e helft in het dorpshuis. Dit was mogelijk door bijdragen van onze beheerder Corry Jorritsma, Vriendenclub v.v. H.J.S.C. en de sponsorcommissie.

Op 27 februari 2020 is Jan Haagsma(Erelid sinds 1972) overleden. Jan was H.J.S.C.-er van het eerste uur met een groen-wit hart. Het H.J.S.C. programmakastje in de heg was een bekend trefpunt. Ook had hij een royaal archief met vele knipsels en foto’s. In 1988 ontving hij voor zijn vrijwilligerswerk de eremedaille in de orde van Oranje Nassau in goud. Woensdag 4 maart 2020 hebben we Jan Haagsma naar zijn laatste rustplaats gebracht. De zitbank voor de woning aan de Riperwei heeft nu een plaats op onze staantribune.

Op 26 maart is Anske Schotanus(1948-2020) overleden. Door de afnemende gezondheid (Alsheimer)waren de laatste jaren niet gemakkelijk voor zijn naasten, Anske was een enthousiaste H.J.S.C.(en S.C. Heerernveen) supporter en stond ook graag bij de wedstrijden van zijn zoon Jan Hielke langs de lijn. Hij kon ook van orgelspel genieten. Door de corona crisis werd Anske 2 april 2020 in besloten kring naar zijn laatste rustplaats gebracht.

In de maand april is het stil op ons sportpark. De doelnetten zijn nu al opgeruimd.

Vanaf 29 april 2020 mag de mag de jongste jeugd weer trainen en de voetballers vanaf 18 jaar mogen vanaf maandag 7 mei 2020 met de 1,5 m afstand trainen. Er komen protocollen, waarin o.a. staat dat kleed-en douche ruimten gesloten blijven en bij klachten thuis blijven.

H.J.S.C. zal in het komende seizoen met een Vrouwen team starten. De selectie telt 18 “meiden”, die graag met elkaar blijven voetballen. In de maanden mei en juni is er steeds 2x getraind onder leiding van 3 trainers Toussaint Boonstra, Sven Nijboer en Thijs Veenstra.

De “fjildmannen” moeten door de aanhoudende droogte de waterslangen uitleggen op het voetbal- en trainingsveld. In de maanden juni en juli is het gewoon Hollands weer. Er kunnen een 3-tal nieuwe reclameborden boven de eerste goal van het hoofdveld  worden geplaatst. Op het trainingsveld wordt op verzoek een vaste goal verwijderd. Het tegelpad naast het trainingsveld wordt onder leiding van ervaren straters Mario en Age 10 cm opgehoogd.

Het dorpshuis “Oan it Far ”krijgt nieuwe beheerders, t.w. Albertina en Marko van der Land. Het bestuur van H.JS.C. maakt nieuwe afspraken over huur en gebruik. De schoonmaak wordt door H.J.S.C. vrijwilligers voorgezet. Alle lof voor de mannen, die steeds paraat zijn.

Vanaf 1 juli 2020 mag er weer op het veld worden gevoetbald. Toeschouwers zijn weer welkom langs het sportveld. De 1,5 m afstand en vaak handen wassen blijven basisregels. H.J.S.C. bestaat dinsdag 12 april 2022 75 jaar. Er is een jubileum cie. geformeerd. Eén van de doelen is, dat 75 dagen lang aandacht voor het roemruchte H.J.S.C. op de agenda staat.

Het coronavirus heeft ook op voetbalgebied veel teweeg gebracht. Laten we hopen, dat we het ergste achter de rug hebben en er vanaf augustus 2020 volop kunnen genieten van het sportieve voetbal gebeuren op ons prachtige sportpark “Oan it Far”

Secretaris, Durk van der Gaast.

Jaarverslag OHH seizoen 2019/2020
Het seizoen 2019/20 begon met de startdag op woensdag 31 augustus, zoals gebruikelijk in Oudega. Dit keer met als activiteit een voetbalkermis. Het doel van deze startdag, kermis is spelers, trainers en leiders  met elkaar te laten kennis maken. Hierbij waren alle jeugdspelers van JO-8 t/m JO19 aanwezig.

Op het moment dat de bekercompetitie begint, starten we met  211 spelers waarvan er 53 van vv Oudega, 52 van HJSC en 106 van vv Heeg komen. Al deze spelers zijn verdeelt over 19 teams.

Later in december komen er nog 8 jonge spelers bij voor HJSC wat het totaal op 219 spelers brengt. Alle teams trainen 2 keer per week behalve de allerjongsten trainen 1 keer per week.

Totaal 73 vrijwilligers hebben zich het afgelopen jaar weer ingezet voor de jeugd. Niet alleen als leider of trainer, maar ook zijn er tal van commissies, zoals de materialen, toernooi, financiële en activiteitencommissies, wedstrijdsecretariaat en de webbeheerder .

Het OHH-bestuur heeft ook dit jaar weer een bestuurswisseling gehad. Namens Oudega zitten Freeke, Patrick en Aede Piet in het bestuur. Voor Heeg zitten Joris, Maarten en Hidde. Hidde is voor Jacob in de plaats gekomen. Vanuit HJSC zitten Hans de Boer en Hans van der Hoek in het bestuur en er is nog een vacature die

nog moet worden ingevuld. Op het sportieve vlak waren er dit jaar geen najaars- kampioenen. Ook in de winterstop zijn er weer de gebruikelijke zaaltoernooien, zoals het Wymbritstoernooi en het onderlinge mixtoernooi voor de E’s en de F’jes

in de tweede week van januari begonnen de meeste trainingen weer en startte de competitie begin februari. En toen kwam de corona en werd het stil op de voetbalvelden……

Geen trainingen en wedstrijden meer………

Echter op 28 april gingen de eerste trainers weer voorzichtig aan de gang met de allerjongsten t/m 12 jaar. En op 28 mei was de laatste training zonder de HJSC slotdagen. Helaas geen kampioenen, platte karren en slot barbecues op het einde van het seizoen! Het OHH bestuur ging na een paar maanden rust ook weer vergaderen, iedereen thuis  achter de computer.

Dit om de teams voor het volgende seizoen zo goed mogelijk in te delen, omdat ze in juni alweer bij de KNVB aangemeld moesten worden, zodat we voor het volgende seizoen weer fris van start kunnen gaan. Als allerlaatste wil ik iedereen bedanken die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor de jeugd. Want zonder de inzet van vrijwilligers zou de club niet kunnen bestaan.

Hopend op een mooi voetbalseizoen.

Namens het Jeugdbestuur,

Hans van der Hoek.