Algemene ledenvergadering v.v. H.J.S.C. op 15 september 2017

UITNODIGING:
Plaats: Dorpshuis ” Oan it Far”
Datum: Vrijdag 15 september 2017.
Aanvang: 20.00 uur.

Houd deze avond vrij voor v.v. H.J.S.C.