Heerenveensupporters steunen v.v.H.J.S.C.

In 2010 is het initiatief genomen om een sponsorgroep met Heerenveensupporters op te zetten. Dit bleek erg succesvol te zijn gezien de 160 supporters die in 2013 opnieuw een bijdrage leverden voor de komende drie jaar. Dankzij dit geld is het eerder al mogelijk geweest om een nieuwe site te laten ontwerpen. Verder is destijds het aankondigingsbord aan de Jeltewei met het geld betaald en natuurlijk het prachtige bord langs het veld. In de jaren daarna hebben de Heerenveensupporters o.a. bijgedragen in jassen voor de jeugd, geluidsinstallatie en de toegangspoort van ons sportpark. Daarnaast ontvangt het jeugdbestuur jaarlijks een bijdrage voor de uitgave van het jeugblad Op ‘e Stip en wordt de zaalhuur voor de kabouters door de Heerenveensupporters betaalt.

In de zomer van 2017 is voor een derde maal een bijdrage ontvangen van de Heerenveensupporters, ditmaal telt de sponsorgroep maar liefst 184 deelnemers! Wederom is er dus een mooi bedrag beschikbaar om toekomstige uitgaven te kunnen doen voor onze club en in het bijzonder onze jeugd!