Oudega/HJSC/Heeg JO17-1

Selectie 2018 - 2019

Jesse Feenstra
Herre Bosma
Lars Hoekstra
Jan Sijbranda
Aizo Veltman
Bert Veltman
Mark vd Veer
Cor Visser
Geert Wiebenga (K)
Jetze Wijnja
Redmer van Netten
Pieter Vlagsma
Henk Hoekstra
Mark Jaarsma

Coach: Keimpe Brander
Leiders: Niek Bosma en Coos Veltman
Trainers: Keimpe Brander en Arjen Hoekstra
Training: Dinsdag door Keimpe in Heeg van 18.15-.19.30 en donderdag in Heeg van 18.15-19.30 door Keimpe of Arjen (beurtelings)

Thuiswedstrijden in Heeg