Oudega/HJSC/Heeg JO10-1

Selectie 2019 - 2020

Jurre de Jong
Floorke de Boer
Rink de Haas
Romke Hoekstra
Fenna Raap
Nathan de Boer
Sybo Woudstra
Luca Kaspers
Tycho van Pelt

Leiders: Homme Woudstra en Sietze de Jong
Trainers: Arjen Hoekstra en Jelte Raap

Training: Maandag 17.00-18.00 in Hommerts door Jelte
en woensdag 15.00-16.00 in Oudega door Arjen

Thuiswedstrijden in Hommerts