Oudega/HJSC/Heeg JO19-2

Selectie 2019 - 2020

Sven Nijboer
Urt Kamkien
Hertzen Harmen de Jong
Menno Hylkema
Andries Visser
Jikke Ackerman
Douwe Schrale
Marten Stegenga
Reinold Wassenaar
Thijs Veenstra
Menno Bosma
Jouko Meinsma
Arjen Salverda
Detmer v/d Bij
Marco Vonk
Jan Sijbranda

Leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale
Trainers: Hans van der Hoek en Maarten Scholten
Training 1:  Maandag 19.00-20.00 door Hans in Hommerts
Training 2: Woensdag 19.00-20.00 door Maarten in Oudega
Thuiswedstrijden in Heeg