Oudega/HJSC/Heeg JO19-2

Selectie 2018 - 2019

Sven Nijboer
Mats Galema (K)
Hertzen Harmen de Jong
Andries Visser
Jikke Ackerman
Tijs Stremler
Douwe Schrale
Marten Stegenga
Reinold Wassenaar
Thijs Veenstra
Monze Kraak
Johan Martens
Jouko Meinsma
Menno Hylkema
Luc Visser

Leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale
Trainers: Maarten Scholten en Hans van der Hoek
Training: Maandag 19.00-20.00 door Hans in Hommerts en woensdag 19.00-20.00 door Maarten in Oudega

Thuiswedstrijden in Oudega