Kabouters v.v. H.J.S.C.

Informatie

Trainingstijden: Woensdagmiddag van 17:30 – 18:30 in Hommerts.

Ook gratis meevoetballen met de kabouters? Bel dan even met Sjoerd Boonstra.

Trainer:
Sjoerd Boonstra: 0515-443219