Kabouters v.v. H.J.S.C.

Informatie

Trainingstijden: Woensdagmiddag van 16:00 – 17:00 in Hommerts.

Ook gratis meevoetballen met de kabouters? Bel dan even met Sjoerd Boonstra of Jan Hielke Schotanus.

Trainers:
Sjoerd Boonstra: 0515-443219
Jan Hielke Schotanus | 0645288657