Oudega/HJSC/Heeg JO17-2

Selectie 2017 -2018

Hertzen Harmen de Jong (K)
Monze Kraak
Andries Visser
Tijs Stremler
Douwe Schrale
Marten Stegenga
Reinold Wassenaar
Menno Hylkema
Menno Bosma
Marco Vonk
Jouko Meinsma
Lars Hoekstra
Jan Sijbranda
Bauke Rypma
Arjen Salverda
Jikke Ackerman

Thuiswedstrijden in Heeg

Derde klasse 10 | 2017/18

-SJO OHH JO17-2
-Balk JO17-4
-IJVC/Blauwhuis JO17-2
-Mullier JO17-2
-Nijland JO17-1
-ONS Sneek JO17-3
-SC Bolsward JO17-3
-Sneek Wit Zwart JO17-3
-Scharnegoutum JO17-2G
-De Walde JO17-1
-Workum JO17-2
-Woudsend JO17-1

Programma en uitslagen

Informatie

Leiders: Bouwe Meinsma en Gerrit Schrale.
Trainers: Patrick Hiemstra en Bart van Kalsbeek.
Training: Dinsdag in Oudega 18.30-19.30 door Patrick.
Donderdag in Hommerts 18.00-19.00 door Bart van Kalsbeek.